Mesthoop

Uit My Horsez Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De mesthoop is de plaats op je ranch waar de mest van je paarden terechtkomt nadat je de stallen hebt uitgemest. De mesthoop is standaard aanwezig op je ranch. Het is belangrijk om de stallen regelmatig uit te mesten om ze schoon te houden. Per keer dat je ze uitmest, haal je 2kg mest uit de stal.

Er kan maximaal 100 kg mest op een normale mesthoop liggen. Als je mesthoop vol is, moet je de mesthoop legen voor je jouw stallen weer kunt uitmesten. Het legen van de mesthoop kost 500 coins.

Uitbreidingen

Je kan je mesthoop vergroten door een uitbreiding te kopen met pluscoins. Iedere keer dat je de mesthoop uitbreid, komt er 100 kg ruimte bij. Je kan de mesthoop uitbreiden tot 500 kg. Het legen van de mesthoop blijft altijd 500 coins kosten.